Wapen van Amsterdam

Op dit moment wordt in het atelier gewerkt aan een tegeltableau voorstellende het ‘Wapen van Amsterdam’. Het werk wordt uitgevoerd in samenwerking met mijn collega’s Caroline Ceulen en Carlijn Louwers.

Het tableau bevond zich in het Kioskgebouw op het Rembrandtplein te Amsterdam. Het gebouwtje is daar in de 20er jaren van de vorige eeuw geplaatst en ongeveer twee jaar geleden afgebroken voor de herinrichting van het Rembrandtplein. Hieronder ziet u een foto van de Kiosk en een detailfoto van het tableau zoals het er uit zag:

Kioskbegouw Rembrandtsplein        detail kioskgebouw

 

Het tableau bestaat uit 28 aardewerk tegels, geglazuurd in verschillende kleuren en gedeeltelijk verguld. De tegels zijn beschadigd bij de demontage. Op onderstaande foto geheel links  kunt u de tegels zien zoals ze in het atelier aankwamen; midden en rechts het tableau zoals het er uit hoort te zien:

      

 

Op de achterkant en aan de binnenkant van de tegels zit veel cement. Dit cement is zoveel mogelijk verwijderd. Deels om het gewicht van het gehele tableau te verminderen en deels om de tegels weer op de juiste manier te kunnen bevestigen op een drager. In dit stadium is al duidelijk dat er hoogteverschillen in het tableau zijn aangebracht, die alleen tot hun recht kunnen komen als de tegels aan de achterkant zijn ontdaan van de cementresten. Hieronder ziet u enkele tegels voor en na het verwijderen van cement (iedere horizontale rij betreft dezelfde tegel):

 

Op een aantal tegels blijken letters te zijn gegraveerd in de keramiek aan de achterkant of zelfs in de holle binnenkant, zie onderstaande foto’s:

   

 

Nadat alle tegels zijn ontdaan van de cementresten worden de hoogteverschillen zichtbaar. De lijst (zwart-groene tegels) ligt lager dan het wapen en de kroon ligt nog weer iets hoger:

 

De volgende stappen in het restauratie-proces zijn:

  • het schoonmaken van de voorkant, de glazuur, van de tegels
  • het consolideren en lijmen van de gebroken tegels
  • het aanvullen van de ontbrekende delen en retoucheren
  • het plaatsen op een drager

Op deze website kunt u de voortgang van de restauratie van het tegeltableau blijven volgen.

 

Comments are closed.