Kerststal van gips

Deze kerststal-beeldjes zijn van gips gemaakt en beschilderd. Ieder jaar komt de kerststal uit de doos vin de maand december. Dan staat hij te pronken op tafel. Kinderen spelen met de beeldjes en beeldjes vallen. Na tientallen jaren zijn de beeldjes aan een opknapbeurt toe. Het gips is heel zacht materiaal wat makkelijk beschadigt. Hetzelfde geldt voor de dbeschildering op het gips.

Het gipsen beeldje wordt gelijmd, de ontbrekende delen worden aangevuld en daarna geretoucheerd.

De vleugels van de engel waren gebroken en er ontbrak een groot deel van de de rechter vleugel. De engel voor en na restauratie:

Hieronder zit de knielende Maria. Ze heeft slechts kleine beschadigingen aan de beschildering. Links vóór en rechts na restauratie: